Milieu- en Energiebeleid

voor LECHUZA en PLAYMOBIL

Wij, de geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, zijn wereldwijd bekend als fabrikanten van het speelgoedmerk PLAYMOBIL en de hoogwaardige LECHUZA plantenbakken en meubels. Bij de productie van al onze producten zetten wij ons in voor een verantwoord gebruik van de middelen die nodig zijn voor het productieproces en hun impact op het milieu.
Certificate environmental management system
Certificate ISO 14001:2015

Download here

Certificate
Certificate ISO 50001:2018

Download here

Met de succesvolle certificering volgens DIN EN ISO 14001 hebben we een gezamenlijk milieumanagementsysteem voor de merken PLAYMOBIL en LECHUZA geïntroduceerd. Met het oog op onze verantwoordelijkheid om bronnen te sparen en energiezuinig te gebruiken, hebben wij ons milieumanagementsysteem aangevuld met een energiemanagementsysteem volgens DIN EN ISO 50001.
De principes van ons milieu- en energiebeleid vormen de basis voor alle lopende milieu- en energiemanagementprocessen en bevatten volgende doelstellingen:
  1. De natuurlijke en verplichte naleving van wettelijke voorschriften en bindende verplichtingen zijn onze minimumnorm. We streven ernaar deze te overschrijden in de mate van het mogelijke.

  2. De milieu-impact van onze productie continue te verbeteren op basis van concrete doelstellingen met de bedoeling onze natuurlijke grondstoffen te beschermen en vervuiling te vermijden. Dit omvat ook een vermindering van het energieverbruik en verbetering van de energie-efficiëntie op lange termijn.

  3. Tijdens de inkoopprocessen van nieuwe apparatuur, producten en diensten nemen we de energie-efficiëntie in acht zodoende onze energie-gerelateerde prestaties te verbeteren.

  4. Al onze werknemers te trainen om bewust om te gaan met energie en hen ervan bewust te maken hoe hun werk impact heeft op het milieu.

  5. Onze leveranciers en onderaannemers mee in ons milieumanagementsysteem te betrekken zodat ook zij spaarzaam omspringen met de benodigde grondstoffen en hen mee te laten profiteren van het potentieel van opslag- en recyclagetechnieken.

Het management en de werknemers van het bedrijf verbinden zich tot dit milieu- en energiebeleid. Wij nemen actief deel in het toepassen hiervan waarvan het doel is om continue de milieuprestaties en energie-efficiëntie te optimaliseren. Tezamen werken we aan deze implementatie zodat alle kinderen kunnen blijven opgroeien in een gezond en leefbaar milieu.

01/10/2020
Steffen Höpfner
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
voorzitter van het bestuur
René Feser
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
bestuur (vice-chairman)
Roger Balser
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
bestuur
Thomas Weberbauer
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
bestuur